Forside

Innhold

Kala Travpark er en lokal travbane i Skjeberg, Sarpsborg Kommune.

"Kalabanen" drives av 6 samarbeidende lokale travlag.

Fredrikstad og Omegn Travselskap
Råde og Onsøy Travlag
Halden og Omegn Travselskap
Sarpsborg og Omegn Travselskap
Moss Fogderis Travselskap
Skjeberg og Berg Travselskap

Hovedoppgaven er å drifte anlegget som består av en travbane på 900 meter og en rekke bygninger. Samarbeidet er formalisert gjennom registrering i Brønnøysund
som en organisasjon basert på frivillighet og ideelt formål.
I våre lover står det:
Lagets formål er å drive Kala Travpark til det beste for travsporten i distriktet, arrangere  lokalkjøring og for øvrig holde anlegger i orden.
i samsvar med leieavtale av 24.01.1977 mellom «Kalabanen» og Sarpsborg og Omegn Travselskap

På Kala Travpark arrangeres det en rekke lokalkjøringer og en totokjøring hvert år.
Kala Travpark var tidlig ute med montèløp på sine kjøringer.
Nå er det et fast tilbud hver gang. Dette gir variasjon i travopplevelsen og bidrar til å rekruttere de mange flinke jenter i sporten inn som aktive utøvere.

Kala Travpark, var tidlig ute med  ponnitravløp, som også er et viktig rekrutteringstiltak til sporten.
På hver løpsdag er det minst ett ponniløp der vi ser mange lovende ungdommer og engasjerte familier.
rekruttløp arrangeres også - der de som ikke har lisens kan sitte på i løpet.

Travparken blir også benyttet til trening av hest, spesielt på søndager er det stor aktivitet.

Islandshest forenngen Baldur har etablert en treningsbane, den ligger på indrebane og er til god nytte som oppsamlingplass ved Kalas travarrangement.
Kala Travpark består av en velholdt nygruset bane som er 900 meter lang, med middels dosering.
Dommertårnet midt på banen er gammelt men tradisjonelt, det ble hentet fra landets hovedbane Bjerke
Travbane.
Måltårnet b
le restaurert i 2012.
Langs hesteringen er det 54 påselingsbokser med støpt bunn, og 2 vaskebokser.

I tillegg er det bygd en mindre isolert veterinærklinikk som ikke er i bruk.

Klubbhuset med kjøkken, toiletter, lager og møterom er en opprinnelig brakker fra de OL på Lillehammer i 1994.
Skjeberg og Berg Travselskaps gave
på kr.50.000,-øremerket oppussing klubbhus kom godt til nytte, når Klubbhuset ble pusset opp invendig, gulv,
tak, vegger og nytt kjøkken i 2015/16

De seneste årene er det også bygget en ny stor kiosk som også inneholder vekt.
Etter det ble det satt opp en ny "ponnistall" med hovedformål å drive ponniskole i sommerhalvåret.
 Den kan også brukes til påselingsbokser på
løpsdager.
Av eldre dato står det et bolighus med garasje på anlegget. Dette leies ut. Huset ble påkostet hunre tusen i 2018 - før ny leieboer flyttet inn.

Vi har også en romslig garasje som rommer traktor, utsyr og verktøy.