Blogg for Kala Travpark
Inntrykk fra Kala Travpark
Entry for May 9, 2007
photo

Kalabanens grenser  I vinter gikk vi opp grensemerkene rundt Kala Travpark. Det viste seg at flere av våre naboer har utvidet sine egne eiendommer gjennom å ta i bruk deler av grunn som ligger til Kala Travpark. Styret har derfor skrevet til de naboene det gjelder (det er ganske mange) og påpekt forholdet. Vi sier også at vi er innstilt på å finne en løsning. Det fortoner seg underlig at noen kan ringe og være sinte og agressive på oss for at vi påpeker dette. Strengt tatt burde vel heller vært motsatt?

Da kan selvsagt ett alternativ være at naboene kjøper de arealene de bruker. Noen har til og med bygd inn på vår grunn.  Er det noen som har synspunkter på hvilken pris vi skal forlange på tomtegrunn i sentralt i Sarpsborg?

Det vedlagte kartet viser for øvrig inntegnet et forslag til treningsløype og staller i skogsområdet. Dette var noe styret jobbet med for mange år siden, men som nå er droppet.


2007-05-09 08:38:24 GMT
Add to My Yahoo! RSS