Blogg for Kala Travpark
Inntrykk fra Kala Travpark
Strykninger på lokalkjøringene
photo

Vi registrerer en utvikling mot at det blir stadig flere som melder på lokalkjøringene, men ikke møter til start. Løpene nå den 1. juni var værst hittil da vi fikk 14 strykninger på 56 anmeldte hester. Det vil si at 25 pst. eller hver 4. anmeldte hest ikke møtte til start. Det er for mye! Ingen skal fortelle meg at hver fjerde påmeldte er blitt syk eller skadet fra påmelding mandag til  løpsdagen søndag. Hva er årsaken til dette, og hva kan vi gjøre med det? Kan noe av årsaken være at vi legger ut startlistene på nettet på forhånd, slik at noen finner ut at de synes konkurrentene er for gode eller sporet for dårlig? Kanskje vi derfor bør slutte å legge ut startlistene på hjemmesiden? Hva synes dere?  I løpsreglementet heter det:  "Påmeldte hester kan kun trekkes ved dyrlegeattest." Dette er en regel som er strengere enn på totoløpene der man kan trekke med egenmelding. Kravet om dyrlegeattest praktiseres ikke i dag. Kanskje vi imidlertid skulle begynne med å sende regning på startkontingenten til alle som stryker uten å levere dyrlegeattest. Det har vi etter reglemetet lov til å gjøre, men det ville nok gi en del irritasjon. Det kunne kanskje virke disiplinerende i å møte opp når man har meldt. Sånn som det er nå mistenker jeg at noen bare melder og ser an løpet før man bestemmer seg om man gidder møte opp. Det er rett og slett blitt for lett å stryke. Hva mener dere?


2008-06-02 08:20:27 GMT
Comments (3 total)
Author:Anonymous
Her setter Torgeir fokus på et svært aktuelt problem. Det er nok helt riktig som han skriver; det spekuleres i startlistene og det er blitt for enkelt å stryke. Når det gjelder løsningen på problemet, synes jeg IKKE det er riktig å kutte ut startlistene på nettsiden. Det vil i så fall være et stort tilbakeskritt. Det virker ikke særlig fremsynt og troverdig dersom Kala skulle gå motsatt vei i forhold til alle andre. Det blir rett og slett for bondsk i disse tider der info og åpenhet er alfa og omega. Nei, følg Torgeirs andre alternativ: Send regning på startkontingenten til alle som stryker uten veterinærattest. Og vær for all del konsekvente! Da tror jeg problemet er løst.

Mvh
Terje Myhre
2008-06-02 16:36:00 GMT
Author:Anonymous
Hvis det er problemet at de synes det er for enkelt å styke, så kan dere skrive nederst på innmelingen at strykning uten dyrlegeattest medfører avgift til innmeldingen som det koster å melde.eller at reglene ved vanlig totokjøring gjelder også i lokalkjøring
2008-07-14 05:56:39 GMT
Author:Anonymous
synes ikke at startlistene skal fjernes, men send regning på startkontigenten, og følg reglene ved totalisatorløp som er riktig. opplys det heller på innmeldingslistene istede.
2008-07-14 05:59:57 GMT
Add to My Yahoo! RSS