Randi Gradert
leder arrangements-
komiteen med fast
hånd og har full kontroll
på alt som skjer i
kiosken både med
innkjøp og salg
Forside

Innhold
Kristin Nilsen
Kasserer

har vært styremedlem og
sekretær i en årrekke, og
er primus motor for svært
mye av det som skjer på
Kala .Idag styrer hun lyd,
startplate og
tidtagerutstyr i måltårn.
Kristin er nå kasserer.
Nils Olav Holm
Leder

har vært vår styreleder i en
årrekke og er  en person
som virkelig sørger for å få
ting til å skje og
gjennomfører det han
setter seg fore. I tillegg er
han også en av landets
beste amatørkusker.
Torgeir Gjølberg
har vært Travparkens
kasserer, og sørger for
kontroll på økonomien.
. I tillegg er han
ildsjelen bak
Kalabanens nettside.
Når det gjelder
rekruttering til travet så
må det nevnes at
Torgeir tre døttre er
ivrige i travsporten.
Ole Petter Kjenner
Sekretær

har vært primus motor
for ponniarbeidet i
mange år og virkelig bidratt
aktiv til rekrutteringen i
hestesporten. idag er
han løpsleder på
lokalkjøringene og
sekretær for styret..
Gunnar Lahelle .
Han har vært leder av
løpskomiteen i mange år
og er uvurderlig både i
laging av løpsprogram
og  resultatlister
Nå er han måldommer
og sørger for å filme
oppløpet, slik at
rekkefølgen i mål blir
korrekt.
Morten Helgesen
er en viktig mann og vår
prosjektleder som har
holdt i alle tråder ved
byggeprosjektene.
Han sørget for at Kala
styret har en Blå perm
med viktig info om
leieavtale, kart, lover og
nøkkelknippet som
følger styrevervet fra de
tilsluttede travlagene.
Lasse Holmen,
er kalabanenes gode
hjelper å i vareta
Kalabanene
eiendom.
Kristin Nilsen
Kasserer
har vært styremedlem og
sekretær i en årrekke, og
er primus motor for svært
mye av det som skjer på
Kala .Idag styrer hun lyd,
startplate og
tidtagerutstyr i måltårn.
Kristin er nå kasserer.