Forside

Innhold
Kristin Nilsen har
vært styremedlem og
sekretær i en
årrekke, og er primus
motor for svært mye
av det som skjer på
Kala .Idag styrer hun
lyd, startplate og
tidtagerutstyr i
måltårn. Kristin er  
kasserer.
Randi Gradert leder
arrangements-
komiteen med fast
hånd og har full kontroll
på alt som skjer i
kiosken både med
innkjøp og salg
Nils Olav Holm har
vært vår styreleder i en
årrekke og er  en
person som virkelig
sørger for å få ting til å
skje og gjennomfører
det han setter seg
fore. I tillegg er han
også en av landets
beste amatørkusker.
Torgeir Gjølberg har
vært Travparkens
kasserer, og sørger for
kontroll på økonomien. .
I tillegg er han ildsjelen
bak Kalabanens
nettside. Når det gjelder
rekruttering til travet så
må det nevnes at
Torgeir tre døttre er
ivrige i travsporten.
Ole Petter Kjenner
har vært primus motor
for ponniarbeidet i
mange år og virkelig bidratt
aktiv til rekrutteringen i
hestesporten. idag er
han løpsleder på
lokalkjøringene og
sekretær for styret..
Gunnar Lahelle .
Han har vært leder av
løpskomiteen i mange år
og er uvurderlig både i
laging av løpsprogram
og  resultatlister
Nå er han måldommer
og sørger for å filme
oppløpet, slik at
rekkefølgen i mål blir
korrekt.
Morten Helgesen er en
viktig mann og vår
prosjektleder som har
holdt i alle tråder ved
byggeprosjektene.
Lasse Holmen,
er kalabanenes gode
hjelper i å vareta
Kalabanenes
eiendom.
,