Forside

Innhold


Kala- styremedlemmer:                      
 Leder               Nils Olav Holm             Halden og Omegn Travselskap
Kasserer           Elin Kristin Nilsen            Skjeberg og Berg Travselskap
Sekretær           Ole-Petter Kjenner           Sarpsborg og Omegn Travselskap
Premieansv.      Martin Pettersen              Råde og Onsøy Travlag
Totokontakt       Kristian Bjørnerød            Fredrikstad og Omegn Travselskap
Styremedlem     
 Ingen                               Moss Fogderis Travselskap
.
 Banemann: Jaran Gjerløw tlf.90511133
  
Løpskomiteens leder: Ketil Solberg   

 Travlagenes representanter i løpskommiteen:
  
  
Råde og Onsøy Travlag  Ketil Solberg
  Skjeberg g Berg Travselskap  Roy Steinar Larsen      
  Fredrikstad og Omegn  Travselskap
Jan Arne Raab             
  Halden og Omegn Travselskap  
  Sarpsborg og Omegn Travselskap  
Yngvar Kingsrød         
  
Moss Fogderis Travselskap  Ingen.


 Arrangements kommiteens leder: Randi Gradert

 Travlagenes representanter i arr.kommiteen:

  Halden og Omegn Travselskap, Randi Gradert
  Fredrikstad og Omegn Travselskap Gunnstein Eilertsen           
  Råde og Onsøy Travlag  Line Solberg
  Sarpsborg og Omegn Travselskap  Inger Therese Nicolaysen
  Skjeberg og Berg Travselskap Tone Merethe Westby                  

 Ledere i travlagene som drifter Kala Travpark:
   Skjeberg og Berg Travselskap              Jan Elvestad
   Råde og Onsøy Travlag                          Ole-Johnny Mathisen
  Sarpsborg og Omegn Travselskap        M
onica Sønstegaard
  Fredrikstad og Omegn Travselskap       Camilla Holen
  Halden og Omegn Travselskap               Cecilie Andersson
  Moss Fogderis Travselskap                     Gunnar Lahelle