Forside

Innhold


Kala- styremedlemmer:                      
  
Leder                Nils Olav Holm                          Halden og Omegn Travselskap
 Kasserer           Elin Kristin Nilsen                        Skjeberg og Berg Travselskap
 Sekretær           Ole-Petter Kjenner                     Sarpsborg og Omegn Travselskap
 Styremedlem     Tore Ørmen                               Råde og Onsøy Travlag
 Styremedlem     Kristian Bjørnerød                       Fredrikstad og Omegn  Travselskap
 Styremedlem     Lise Synnøve Joahansen-Klokkerud  Moss Fogderis Travselskap
.

          Banemann: Jaran Gjerløw   tilf.90511133


  Løpskomitè:
    Leder       Mari Gjølberg
 Komiteens sammnsetning:
    Moss Fogderis Travselskap
    
Skjeberg g Berg Travselskap  Roy Steinar Larsen      
     Fredrikstad og Omegn  Travselskap Jan Arne Raab             
     
Halden og Omegn Travselskap  Svein Johannessen
     
Råde og Onsøy Travlag  Ketil Solberg                  
     
Sarpsborg og Omegn Travselskap  Yngvar Kingsrød         

  Arr. komitè:  
    Leder        Randi Gradert
 
 Kommiteens sammensetnnig er
  Halden og Omegn Travselskap, Randi Gradert.
  Fredrikstad og Omegn Travselskap, Gunnstein Eilertsen           (
  
Råde og Onsøy Travlag
  Sarpsborg og Omegn Travselskap)
  Skjeberg o Berg Travselskap,Tone Merethe Westby                  

Følgende travlag samarbeider om og drifter Kala Travpark:
      Skjeberg og Berg Travselskap              Jan Elvestad
      Råde og Onsøy Travlag                          Ole-J
ohnny Mathisen
     Sarpsborg og Omegn Travselskap        Ørnulf Østad
     Fredrikstad og Omegn Travselskap       Camilla Holen
     Halden og Omegn Travselskap               Cecilie Andersson
     Moss Fogderis Travselskap                     Gunnar Lahelle