Forside

Innhold


Kala- styremedlemmer:                      
  
Leder                Nils Olav Holm                          Halden og Omegn Travselskap
 Kasserer           Elin Kristin Nilsen                        Skjeberg og Berg Travselskap
 Sekretær           Ole-Petter Kjenner                     Sarpsborg og Omegn Travselskap
 Styremedlem     Tore Ørmen                               Råde og Onsøy Travlag
 Styremedlem     Kristian Bjørnerød                       Fredrikstad og Omegn  Travselskap
 Styremedlem     Lise Synnøve Joahansen-Klokkerud  Moss Fogderis Travselskap
.

          Banemann: Jaran Gjerløw   tilf.90511133


Løpskomitè:
        
Leder       Mari Gjølberg              
(Moss Fogderis Travselskap)
               Roy Steinar Larsen       (Skjeberg og Berg Travselskap)
               Jan Arne Raab              (Fredrikstad  og Omegn Travskap)
               Svein Johannessen      (Halden og Omegn Travselskap)
               Ketil Solberg                  (Råde og Onsøy Travlag)
               Yngvar Kingsrød           (Sarpsborg og Omegn Travselskap)

Arr. komitè:

Leder        Randi Gradert               (Halden og Omegn Travselskap.
                                                           (Fredrikstad og Omegn Travselskap)
               Ole Johnny Mathisen         (Råde og Onsøy Travlag)
               Mona Kjenner                      (Sarpsborg og Omegn Travselskap)
               Tone Merethe Westby        (Skjeberg og Berg Travselskap)
              Lise Synnøve Johansen-K.    (Moss Fogderis Travselskap

Følgende travlag samarbeider og drifter Kala Travpark:
      Skjeberg og Berg Travselskap              Trine Nilsen
      Råde og Onsøy Travlag                          Ole-Jonny Hansen
     Sarpsborg og Omegn Travselskap        Ørnulf Østad
     Fredrikstad og Omegn Travselskap       Camilla Holen
     Halden og Omegn Travselskap               Cecilie Andersson
     Moss Fogderis Travselskap                     Gunnar Lahelle