Forside

Innhold

Kala- styremedlemmer
                    
Leder               Nils Olav Holm             Halden og Omegn Travselskap
Kasserer           
Elin Kristin Nilsen           Skjeberg og Berg Travselskap
    Sekretær            Ole-Petter Kjenner           Sarpsborg og Omegn Travselskap
Premieanv.       Martin Pettersen                         R
åde og Onsøy Travlag
   Totokontakt      Kristian Bjørnerød        Fredrikstad og Omegn Travselskap
Styremedlem     B
jarne Syversen               Moss Fogderis Travselskap
.
Banemann: Jaran Gjerløw tlf.90511133
  
Løpskomiteens leder: Ketil Solberg   

Travlagenes representanter i løpskommiteen:
  
 Råde og Onsøy Travlag  Ketil Solberg
 Skjeberg g Berg Travselskap  Roy Steinar Larsen      
 Fredrikstad og Omegn  Travselskap
Jan Arne Raab og Therese Solskau            
 Halden og Omegn Travselskap  
 Sarpsborg og Omegn Travselskap  
Yngvar Kingsrød         
 Moss Fogderis Travselskap  Ingen.Arrangements kommiteens leder: Randi Gradert

Travlagenes representanter i arr.kommiteen:
 Halden og Omegn Travselskap, Randi Gradert
 Fredrikstad og Omegn Travselskap Gunnstein Eilertsen           
 Råde og Onsøy Travlag
 Line Solberg
 Sarpsborg og Omegn Travselskap  Inger Therese Nicolaysen
 Skjeberg og Berg Travselskap Tone Merethe Westby                  

Ledere i travlagene som drifter Kala Travpark:
  Skjeberg og Berg Travselskap              Jan Elvestad
  Råde og Onsøy Travlag                          Ole-Johnny Mathisen
 Sarpsborg og Omegn Travselskap        Monica Sønstegaard
 Fredrikstad og Omegn Travselskap       Camilla Holen
 Halden og Omegn Travselskap               Cecilie Andersson
 Moss Fogderis Travselskap                     Gunnar Lahelle