KALA TRAVPARK

Kala Travpark er en lokal travbane i Sarpsborg som drives ved et samarbeid mellom 6 travlag
Fredrikstad og Omegn Travselskap
Råde og Onsøy Travselskap
Halden og Omegn Travselskap
Sarpsborg og Omegn Travselskap
Moss Fogderis Travselskap
Skjeberg og Berg Travselskap

Hovedoppgaven er å drifte anlegget som består av en travbane på 900 meter og en rekke
bygninger. Samarbeidet er formalisert gjennom registrering i Brønnøysund som en organisasjon
basert på frivillighet og ideelt formål.
I våre lover står det: Lagets formål er å drive Kala Travpark til det beste for travsporten i distriktet,
og for øvrig i samsvar med leieavtale av 24.01.1977 mellom «Kalabanen» og Sarpsborg og
Omegn Travselskap

På Kala Travpark arrangeres det en rekke lokalkjøringer og en totokjøring hvert år.
Kala Travpark var tidlig ute med montèløp på sine kjøringer. Nå er det et fast tilbud hver gang.
Dette gir variasjon i travopplevelsen og bidrar til å rekruttere de mange flinke jenter i sporten inn
som aktive utøvere.
Det er an aktiv ponnigruppe ved Kala Travpark, som også er et viktig rekrutteringstiltak til sporten.
På hver løpsdag er det minst ett ponniløp der vi ser mange lovende ungdommer og engasjerte
familier.

Travparken blir også benyttet til trening av hest, spesielt på søndager er det stor aktivitet.

Kala Travpark består av en velholdt nygruset bane som er 900 meter lang, med middels
dosering.
Dommertårnet midt på banen er gammelt men tradisjonelt.
Måltårnet er nybygd i 2012.
Langs hesteringen er det 54 påselingsbokser med støpt bunn, og 2 vaskebokser. I tillegg er det
bygd en mindre isolert veterinærklinikk som ikke er i bruk.

Klubbhuset med kjøkken, toiletter, lager og møterom er en opprinnelig brakker fra de OL på
Lillehammer i 1994. Klubbhuset er utbedret gjennom flere år, og et nytt kjøkken skal være på
plass i 2015.
De seneste årene er det også bygget en ny stor kiosk som også inneholder vekt.
Etter det ble det satt opp en ny “ponnistall” med hovedformål å drive ponniskole i
sommerhalvåret. Den kan også brukes til påselingsbokser på løpsdager.
Av eldre dato står det et bolighus med garasje på anlegget. Dette leies ut.
Vi har også en romslig garasje som rommer traktor, utsyr og verktøy.

Scroll to top