KALA TRAVPARK

Kala- styremedlemmer:

Leder 
Kasserer 
Sekretær 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 

Nils Olav Holm 
Ole-Petter Kjenner
Elin Kristin Nilsen
Martin Pettersen
Trond Solskau
Bjarne Syversen

Halden og Omegn Travselskap
Sarpsborg og Omegn Travselskap
Skjeberg og Berg Travselskap
Råde og Onsøy Travlag
Fredrikstad og Omegn Travselskap
Moss Fogderis Travselskap 

Banemann: Jaran Gjerløw tilf.90511133

Løpskomitè:
Leder Line Solberg

Kommiteens sammensetning:

Råde og Onsøy Travlag
Skjeberg og Berg Travselskap
Fredrikstad og Omegn Travselskap
Halden og Omegn Travselskap
Sarpsborg og Omegn Travseskap
Moss Fogderis Travselskap

Line Solberg
Roy Steinar Larsen
Sverre Hjørnerød
Gunhild Bekkevold
Alexandra Dybedal
Runa Strømnes

Arr. komitè:
Leder Randi Gradert

Kommiteens sammensetning:

Råde og Onsøy Travlag
Skjeberg o Berg Travselskap
Fredrikstad og Omegn Travselskap
Halden og Omegn Travselskap
Sarpsborg og Omegn Travselskap
Moss Fogderis Travsekskap 

Malin Sletten
Anne Britt Kjærstad
Gunnstein Eilertsen
Randi Gradert
Mona Kjenner
Runa Strømnes

Følgende travlag samarbeider om og drifter Kala Travpark:

Skjeberg og Berg Travselskap
Råde og Onsøy Travlag
Sarpsborg og Omegn Travselskap
Fredrikstad og Omegn Travselskap
Halden og Omegn Travselskap
Moss Fogderis Travselskap

Jan Elvesta
Lne Solberg
Sonja Johansen
Camilla Holen
Egil Brekke
Mari Ålerud

Scroll to top