KALA TRAVPARK

Nils Olav Holm

Nils Olav Holm har vært vår styreleder i en årrekke og er en person som virkelig sørger for å få ting til å skje og gjennomfører det han setter seg fore. I tillegg er han også en av landets beste amatørkusker.

Kristin Nilsen

Kristin Nilsen har vært styremedlem og sekretær i en årrekke, og er primus motor for svært mye av det som skjer på Kala .Idag styrer hun lyd, startplate og tidtagerutstyr i måltårn. Kristin er kasserer.

Randi Gradert

Randi Gradert leder arrangementskomiteen med fast hånd og har full kontroll på alt som skjer i kiosken både med innkjøp og salg

Ole Petter Kjenner

Ole Petter Kjenner har vært primus motor for ponniarbeidet i mange år og virkelig bidratt aktiv til rekrutteringen i hestesporten. idag er han løpsleder på lokalkjøringene og sekretær for styret..

Lasse Holmen

Lasse Holmen, er kalabanenes gode hjelper i å vareta Kalabanenes eiendom.,

Gunnar Lahelle

Gunnar Lahelle . Han har vært leder av løpskomiteen i mange år og er uvurderlig både i laging av løpsprogram og resultatlister Nå er han måldommer og sørger for å filme oppløpet, slik at rekkefølgen i mål blir korrekt.

Morten Helgesen

Morten Helgesen er en viktig mann og vår prosjektleder som har holdt i alle tråder ved byggeprosjektene.

Torgeir Gjølberg

Torgeir Gjølberg har vært Travparkens kasserer, og sørger for kontroll på økonomien. . I tillegg er han ildsjelen bak Kalabanens nettside. Når det gjelder rekruttering til travet så må det nevnes at Torgeir tre døttre er

Scroll to top